KRUG

May 23th, 2013 
KRUG_Mission #14 
“KRUG SOUNDS”
Krug 14

Venue: SOLSO Botanical Farm
Hosted by Olivier Krug
Co-host : Akira Senju
Food: Yuji Wakiya

GUESTS:
Senjaku Nakamura
Hikomaro Araki
Atsushi Suwa
Taichi Saito
Masaki Yokokawa
Haruhiko Tateno
Kazunori Kodate
Yuji Wakiya
Kohei Yamamoto
Hiroshi Mizuguchi

March 18th, 2013
KRUG_Mission #13
“Refined Maverick”Krug 13

Venue: The National Museum of Modern Art, Tokyo (MOMAT)
Navigator: Kenjiro Hosaka(Curator at The National Museum of Modern Art, Tokyo )

 

GUESTS:
Kenjiro Hosaka
Kenichiro Mogi
Yoshio Suzuki
Koji Kkinuma
Satoshi Takamatsu
Junji Tanigawa
Ruki Matsumoto
Kazunori Kodate
Seiichi Sato
Laurent Chnassia
Akihiro Nishino
Haruhiko Tateno
Hiroshi Mizuguchi

NOVEMBER 11th, 2012,
KRUG_Mission #12
“KRUG WITH WOMEN ”
Krug 12
Venue: Satoshi Takamatsu’s residence at Grosvenor Place (Kamizono-cho)
Hosted by Olivier Krug
Special guest: TsurutaroKataoka

GUESTS:
MiyuKITAYAMA
MihyonSon
Shoko Shibusawa
Kyoco
Kurokawa
MihoroSano
Keiko Kojima
Jun Miyachi

NOVEMBER 11th, 2012,
KRUG_Mission #11
“KRUG IN KYOTO ”
Krug 11
Venue: Koyama-en
Hosted by Olivier Krug

GUESTS:
MotoharuKoyama,
Toshimi Koyama,
SeiwemonOnishi
Yoshinori Ikeda
Takahiro Yagi
KazumasaHattori
Takeshi Horio
SoshinKimura
KunpoSasaoka
Yasushi Nakata
Takashi Hashimoto
Jun Nakagawa
Haruhiko Tateno
Kazunori Kodate
Hiroshi Mizuguchi

KRUG_Mission #10
“KRUG GARDEN”
Krug 10
Venue: ROKUNANA, Roppongi
Hosted by Olivier Krug

GUESTS:
Hiroshi Mizuguchi
Hitoshi Tomoda
TakujiIshikawa
HidetoMizuno
Tetsuya Chihara
Yuki Yoshiyama
Takayuki Fumihira
Kenichi Mori
YuheiKumagai
SeigenOno
Taro Nasu
NorihitoTakahashi
MotonariOokura

APRIL 19th, 2012,
KRUG_Mission #9
“TOKYO NIGHT HOPPING”
Krug 9
Venue: Ginza, Tokyo
Hosted by Haruhiko Tateno, GOETHE chief editor
Navigator by Antoine Varlet, Krug Brand Director

GUESTS:
Kei Shibata
Shinichi Hatori
TatsuyukiSakakibara
KeigoKato
ShinsukeKanai
HimaFuruta
YasuakiSakyo
Keiichiro Hirano
Shigeo Goto
HirotoshiMaruwaka

December 22nd, 2011,
KRUG_Mission #8
“JOURNEY INTO KRUG UNIVERSE” host by Akira Senju”
Krug 8
Venue: AzabuO Studio + Ma-Vie
Navigator by Antoine Varlet, Krug Brand Director
GUESTS:
Haruhiko Tateno
SenjakuNakamura
DozanFujiwara
HirohikoAraki
TomioKoyama
Hiroyuki Kanda
MasahisaKogure
ShokeiSuda
YasufumiTanaka
Kazunori Kodate

November 19th, 2011,
KRUG_Mission #7
“PHILOSOPHY OF LIFE IN KYOTO” host by Olivier Krug”
Krug 7
Venue: Aritsugu Studio + Awata Sanso
Special Guest: Olivier Krug
Navigator by Antoine Varlet, Krug Brand Director
GUESTS:
Haruhiko Tateno
TakujiIshikawa
MotofusaUneno
Yuichi Mori
TeruhiroYanagihara
Shinichiro Terakubo
Toshihiro Yokota
Daisuke Ohata
Kazuo Hattori

October 6th, 2011,
KRUG_Mission #6
“PLEASURE SEEKER PLAY WITH EDO” host by Olivier Krug”
Krug 6
Venue:Yanagihara cooking studio +Makino
Special Guest:Olivier Krug
Navigator by Anoine Varlet,Krug Brand Director

GUESTS:
Haruhiko Tateno
Akira Senju
Takuji Ishikawa
Mitsukuni Matsuzawa
Yoshitomo Hiraoka
Naoyuki Yanagihara
Danshun Tatekawa
Takanohana Oyakata

July 7th, 2011, Thursday
KRUG_Mission #5
“CREATING HAPPINESS” host by Olivier Krug”
Krug 5
Venue: Reims,France
Navigator by Junji Tanigawa,Event Producer/JTQ Inc..
Supporting Navigator by Motoyuki Tamagawa, 7th Generation/Gyokusendo
GUESTS:
Hitoshi Tomoda, furniture company/Japanese crafts shop owner
Masaki Yokokawa, interior shop owner/ Dean&Deluca Japan owner/Art forum organizer
Akira Senju, music producer/composer
Makoto Tanijiri, architect
Haruhiko Tateno, chief editor for GOETHE magazine
Takuji Ishikawa, non-fiction writer/journalist

November 17th, 2010, Wednesday
KRUG_Mission #4
“MEMORY OF HAPPINESS / ULTIMATE WOOD” host by Junji Tanigawa/JTQ inc.Krug 4

Venue: Nowhere but Hayama
Special guest: Olivier Krug
Navigator by Hajime Sangawa, 3knot2
Co-Navigator by Junji Kosuzume

Satoshi Takamatsu, ground
Kosuke Oho, Creative Director
Takao Katsuta, Interior Designer
Kazutomo Hori Robert, CEO/Cybird Holdings Co., Ltd
Hiroshi Nakamura,Architect
Kei Kato,Food/Dining Consultant
Hikaru Momoda,Ceramist
Yoshihito Miyamoto,8th generation of Miyamoto Unosuke Shoten

September 9th, 2010, Thursday
KRUG Mission #3 “ULTIMATE OBSESSION” host by Junji Tanigawa/JTQ inc.
Krug 3
Venue: KANDA, Moto-Azabu, Tokyo
Navigator by Hiroyuki Kanda, KANDA
Supporting Navigator by Harumi Kurihara

Guests:
Satoshi Takamatsu, ground
Kosuke Oho, Creative Director
Takao Katsuta, Interior Designer
Kazutomo Hori Robert, CEO/Cybird Holdings Co., Ltd
Hiroshi Nakamura,Architect
Kei Kato,Food/Dining Consultant
Hikaru Momoda,Ceramist
Yoshihito Miyamoto,8th generation of Miyamoto Unosuke Shoten

July 23rd, 2010, Friday
KRUG Mission #2 “ULTIMATE TERROIR” host by Satoshi Takamatsu/ground
Krug 2
Venue: the SOHO, Aomi, Tokyo
Food by Hiroyuki Kanda, KANDA
Special Guest: Olivier Krug

Guests:
Junji Tanigawa,Event Producer
Sun Kawakami,Artist
Masatoshi Kumagai,COE/GMO Internationet
Akira Senju,Music Priducer
Yukio Fujimaki, Entrepreneur
Ruki Matsumoto, Lifestyle Producer
Toshiyuki Inoko, Team Lab
Tomotaka Takahashi, Robot Creator
Jun Kitada, CEO/Condenast Japan
Yusuke Miyaji , Farmer

June 4th, 2010, Friday
KRUG Mission #1 “ULTIMATE OFFICE” host by Satoshi Takamatsu/ground
Krug 1
Venue: ground unfinished new office, Nidtown, Tokyo
Food by AYAKO SUWA / FOOD CEATION
Special Guest: Olivier Krug

Guests:
Yugo Nakamura , Creative Director
Masaki Yokokawa, Lifestyle Producer
Yoichi Yasuoka, Book Selector/Concierge
Kazu Ijima Fashion Stylist
Noritake Umemura, Interior Designer
Yuhi Komiyama, Musician
Naoki Ito, Creative Director
Sadahiro Nakamura,Lifestyle Producer
Rawland Kirishima,Photographe
Kasunari Tajima,Photographer
Dai Takeuchi,GQ Japan